Shiv Chalisa in English

The Shiv Chalisa is devotional hymn that consists of 40 (Chalis) chaupais (verses) Adapted from the Shiva Purana. By reciting Shiv Chalisa you can easily get blessings from Lord Shiva. This website provides the Shiv Chalisa lyrics in English.

Lord Shiva Chalisa

॥ Doha ॥

Jai Ganesh Girija Suvan, Mangal Mul Sujan।
Kahat Ayodhya Das, Tum Dey Abhaya Varadan॥

॥ Chaupai ॥

Jai girija pati dinadayala, Sada karat santan pratipala।
Bhala Chandrama Sohat nike, Kanan kundal nagaphani ke॥

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye, Mundamala Tan Chhara Lagaye।
Vastra Khala Baghambar Sohain, Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain॥

Maina Matu Ki Havai Dulari, Vama Anga Sohat Chhavi Nyari।
Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari, Karat Sada Shatrun Chhayakari॥

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise, Sagar Madhya Kamal Hain Jaise।
Kartik Shyam Aur Ganara-U, Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na kauo॥

Devan Jabahi Jaya Pukara, Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara।
Kiya Upadrav Tarak Bhari, Devan Sab Mili Tumahi Juhari॥

Turata Shadanana Apa Pathayau, Lava-Ni-Mesh Mahan Mari Girayau।
Apa Jalandhara Asura Sanhara, Suyash Tumhara Vidit Sansara॥

Tripurasur Sana Yudha Machai, Sabhi Kripakar Lina Bachai।
Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari, Purva Pratigya Tasu Purari॥

Danin Mahan Tum Sama Kou Nahin, Sevak Astuti Karat Sadahin।
Veda Nam Mahima Tab Gaee, Akatha Anandi Bhed Nahin Pai॥

Prakati Udadhi Mantan Men Jvala, Jarat Sura-Sur Bhaye Vihala।
Mahadev thab kari sahayee, Nilakantha Tab Nam Kahai॥

Pujan Ramchandra Jab Kinha, Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinha।
Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari, Kinha Pariksha Tabahin Purari॥

Ek Kamal Prabhu Rakheu Joi, Kushal-Nain Pujan Chahain Soi।
Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar, Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var॥

Jai Jai Jai Anant Avinashi, Karat Kripa Sabake Ghat Vasi।
Dushta Sakal Nit Mohin Satavai, Bhramat Rahe Mohin Chain Na Avai॥

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro, Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro।
Lai Trishul Shatrun Ko Maro, Sankat Se Mohin Ana Ubaro॥

Mata Pita Bhrata Sab Hoi, Sankat Men Puchhat Nahin Koi।
Svami Ek Hai Asha Tumhari, Ava Harahu Aba Sankat Bhari॥

Dhan Nirdhan Ko Deta Sada hi, Jo Koi Janche So Phal Pahin।
Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari, Shambhunath Ab Tek Tumhari॥

Shankar Ho Sankat Ke Nashan, Mangal Karan Vighna Vinashan।
Yogi Yati Muni Dhyan Lagavain, Sharad Narad Shisha Navavain॥

Namo Namo Jai Namah Shivaya, Sura Brahmadik Par Na Paya।
Jo Yah Patha Karai Man Lai, Tapar Hot Hai Shambhu Sahai॥

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari, Patha Karai So Pavan Hari।
Putra-hin Ichchha Kar Koi, Nischaya Shiva Prasad Tehi Hoi॥

Pandit Trayodashi Koi Lavai, Dhyan-Purvak Homa Karavai।
Trayodashi Vrat Kare Hamesha, Tan Nahin Take Rahe Kalesha॥

Dhupa Dipa Naivedya Charhave,Shankar sanmukh paath sunave।
Janam Janam ke paap nasave,Anta Vasa Shivapur Men Pave॥

Kahai Ayodhya Asha Tumhari, Jani Sakal Dukha Harahu Hamari।

॥ Doha॥

Nitya Nema kari Pratahi, Patha karau Chalis।
Tum Meri Man Kamana, Purna Karahu Jagadish॥

Om Namah Shivay

Om Namah Shivay

Om Namah Shivay

Lord Shiva Chalisa | Shiv Chalisa in English | Shiv Chalisa English

Also Read:

Shiv Chalisa in Hindi
Shiv Aarti

Leave a Comment